Minutkliniken för landsting

Minutkliniken utgör ett lättillgängligt komplement till befintlig primärvård för patienter med enklare åkommor.

Kliniken kompletterar och avlastar vårdcentraler, jourmottagningar och akutmottagningar och ökar den totala effektiviteten i vårdkedjan genom en snabb och enkel hantering av de enklare åkommorna. Därmed kan primärvårdens och akutmottagningarnas belastningstoppar kapas och utrymme frigöras i vårdens kapacitet. Minutkliniken är den yttersta länken i vårdkedjan med placering allra närmast patient och allmänhet. Den höga tillgängligheten bidrar till ökad patientnöjdhet och stärkt legitimitet för vården som helhet.

 
Minutkliniken kan tillgodose följande behov i vårdkedjan:

  • Öka tillgängligheten i vården genom att finnas i högtillgängliga lägen där patienterna finns, med generösa öppettider och genom att erbjuda vårdbesök utan förbokning
  • Avlasta och kapa av belastningstopparna inom primär- och akutvård genom att snabbt och enkelt hantera patienter med lindriga åkommor
  • Effektivisera vården genom ett högeffektivt utnyttjande av läkarresurser såväl som mottagningsytor och genom en minskad risk för att patienter med enklare åkommor söker sig till akutsjukvården
  • Öka valfriheten i vården genom att utgöra ett komplement till ordinarie primärvård

 

Är ni intresserade att höra mer om hur Minutkliniken kan hjälpa er och era invånare, vänligen maila oss på info@minutkliniken.se så hör vi av oss så snart vi kan!