Vaccination mot TBE - Minutkliniken TBE vaccin

TBE (fästingöverförd hjärninflammation) är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Någon behandling mot TBE finns inte, därför är det viktigt att vaccinera sig . Det går utmärkt att vaccinera sig på Minutkliniken. Vi har drop-in, ingen tidsbokning behövs.

Vad är TBE?

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. De flesta som smittas får lindriga besvär men upp till en tredjedel får hjärn- eller hjärnhinneinflammation vilket kan leda till förlamning och till och med död. I Sverige rapporteras cirka 200 fall av TBE årligen.

Du smittas om du blir biten av en fästing som bär på viruset. Viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan snabbt överföras av ett bett. Därför kan du smittas av TBE även om du snabbt tar bort fästingen.

Vem bör vaccinera sig?

Vuxna och barn från 1 år som vistas i riskområden rekommenderas att vaccinera sig mot TBE. I Sverige finns TBE främst i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter. Runt 70-80 procent av alla rapporterade fall av TBE kommer härifrån. Men på senare år har allt fler fall av TBE även rapporterats från Västra Götalandsregionen.

Viruset finns också på andra håll i landet. Ett par fall har rapporterats från södra Dalarna och enstaka personer smittas varje år i Jönköping, Östergötland, Kalmar, Skåne och Blekinge. Utomlands finns smittrisk i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

När ska man vaccinera sig?

Vaccinationen bör påbörjas i god tid före fästingsäsongen och omfattar sammanlagt tre injektioner som ger ett gott skydd under de tre första åren. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen, som kan tas tidigast efter 5 månader, ges vanligen inför nästa säsong, alltså högst 12 månader efter dos 2. Därefter ges en fjärde injektion efter 3 år. För att upprätthålla skyddet rekommenderas att man sen vaccinerar sig vart 5:e år.

För personer över 50 år rekommenderas en extra dos två månader efter dos 2.

Var kan man vaccinera sig?

Det går utmärkt att vaccinera sig mot TBE på samtliga Minutkliniker i Stockholm och Göteborg. Vi tillämpar alltid drop-in så ingen tidsbokning behövs. Klinikerna som ligger inne på ICA Maxi har öppet både kvällar och helger, så passa på nästa gång du är och handlar. Se Våra mottagningar för mer information om kliniker och öppettider. 

Vad kostar det?

Vaccination mot TBE kostar 380 kronor för vuxen och 340 kronor för barn. Vaccination till barn ges från 1 år.

{{ctrl.result.Title}}

{{ctrl.result.Address}} {{ctrl.result.Distance}} km