Vaccination Barn

Eftersom vaccinationer är det bästa och mest effektiva sättet att ge immunitet och därmed också förhindra spridningen av allvarliga sjukdomar, rekommenderas det i Sverige att barn och ungdomar vaccineras från en tidig ålder. Det kan handla om årliga vaccinationer likt den mot influensa om ditt barn hör till en riskgrupp och löper stor risk att bli smittad, eller de resevaccinationer som skyddar barnet vid utlandsresor.

När ska barn vaccineras?

På Minutkliniken är alla barn över ett år välkomna för en vaccination. De flesta barn i Sverige vaccineras inom ramen för barnvaccinationsprogrammet och får på så sätt ett grundskydd mot några av de allvarligaste barnsjukdomarna. Minutkliniken erbjuder inte vaccinationer inom detta program, men vi erbjuder några av de vaccinationer som ingår i det. Ett rekommenderat vaccin som ingår i programmet och som är tillgängligt hos oss på Minutkliniken, är en spruta mot röda hund, påssjuka och mässling.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp är det också tillrådligt att vaccinera mot säsongsinfluensa. Mot influensa vaccinerar vi barn från nio års ålder. Till riskgrupperna hör alla barn med kroniska sjukdomar, till exempel astma eller diabetes. 

Bor du i ett område med många fästingar och hög smittrisk för TBE, rekommenderas också att du vaccinerar ditt barn mot TBE. De flesta fall av TBE som rapporteras i Sverige förekommer i Stockholm, Uppland och Västra Götaland. Du som är bosatt i dessa områden eller vistas där under fästingsäsongen bör därför överväga att vaccinera ditt barn. TBE är också vanligt i Europa så tänk på det inför semesterresan söder- och österut. Ska du resa utomlands erbjuder vi dessutom vaccin till barn mot bland annat hepatit A och B, gula febern och tyfoid. När det gäller tyfoid rekommenderas vaccination först från två års ålder.

Varför vaccinera barn?

Många av de sjukdomar som barn får vaccin mot har utrotats i Sverige och fall av de som har drabbats av till exempel polio syns ytterst sällan. Det finns i och med detta många föräldrar som anser att det är onödigt med vissa vaccinationer då risken att få sjukdomarna i fråga inte är särskilt stora. Men det är just tack vare vaccin som dessa sjukdomar har kunnat utrotats och inte längre drabbar många. Då Sverige idag har lång erfarenhet av småbarnsvaccinationer och dessa vaccin mycket sällan ger allvarliga biverkningar, rekommenderas det att du vaccinerar ditt barn. I slutänden är det dock du som vårdnadshavare som bestämmer om du vill att ditt barn ska vaccineras eller inte.

Vaccinera ditt barn hos Minutkliniken

När det är dags för en vaccination kan du besöka Minutkliniken. Minutkliniken är en vårdcentral i miniformat med drop in-tider som finns i Stockholm och Göteborg. Här kan du komma förbi för att träffa en sjuksköterska för ett särskilt problem, göra en allmän hälsokontroll eller för en vaccination. Hos Minutkliniken kan du ta de vanligaste vaccinationerna, allt från klassiska vacciner till de som du bör ta inför utlandssemestern.

Då Minutkliniken alltid ligger i anslutning till Apotek Hjärtat kan du snabbt hämta ut utskrivna läkemedel. Dessutom har Minutkliniken öppet både på kvällar och helger vilket gör det till ett smidigt och tacksamt val – du kan med andra ord komma förbi när det passar dig och vaccinera ditt barn.

 

 

{{ctrl.result.Title}}

{{ctrl.result.Address}} {{ctrl.result.Distance}} km