Minutkliniken Drop-In Vaccination Göteborg

Vaccinationer, behövs det? Det korta svaret på frågan är ja. De behövs. I dagens samhälle har vi haft lyxen med tillgängliga vaccinationer under så lång tid att vissa av oss inte längre är medvetna om den fasa som familjer gick igenom innan vaccin var ett vardagsbegrepp.

I dag finns också något som kallas gruppimmunitet, detta innebär att större delen av befolkningen är vaccinerade och därmed immuna mot skadliga virus. Denna immunitet skyddar i sin tur de som av en eller annan anledning inte kan vaccinera sig. Det kan handla om barn med svåra sjukdomar eller allergier, som helt enkelt inte kan ta emot vaccin. Läs mer under vaccination för barn.

Vad är vaccin?

Själva ordet vaccin kommer från det grekiska ordet Vacca, som betyder ko. Att läkemedlet fått detta namn beror på att det allra första vaccinet som framställdes, tillverkades med hjälp av kokoppor. En engelsk läkare vid namn Edward Jenner upptäckte redan i slutet av 1700-talet att mjölkerskor som drabbats av kokoppor (en smittsam men ofarlig sjukdom som sprids från kor), var immuna mot smittkoppor. Han provade att framställa en vätska innehållande kokoppsvirus och hade därmed tagit fram det första vaccinet.

I dagsläget består vaccin av en vätska med avdödade eller levande virus, beroende på vilken typ av vaccin det handlar om.

När ska du vaccinera dig i Göteborg?

Det finns tre huvudgrupper som bör vaccinera sig i Göteborg: personer som tillhör riskgrupper, personer som ska ut och resa och personer som vistas i områden där det finns fästingar.

Varje år i Göteborg dyker affischerna upp som talar om att det är dags att vaccinera dig mot influensan. Detta är, med undantag från vaccinationsprogrammen för barn, den vaccinationskampanj som de flesta är bekanta med. I första hand uppmanas riskgrupperna att vaccinera sig. Tillhör du en riskgrupp har du antagligen fått detta berättat för dig av din läkare men om du inte vet följer här ett exempel på personer som ingår i riskgrupperna: Alla personer över 65 år, personer med hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjuka, cancerpatienter och andra med allvarliga sjukdomar och nedsatt immunförsvar. Tillhör du dessa riskgrupper är du välkommen att komma förbi Minutkliniken i Göteborg – du behöver inte boka någon tid och vi erbjuder dessutom ett rabatterat pris för vaccination av riskgrupper.

Ska du resa utomlands? I många fall rekommenderas att du vaccinerar dig mot Hepatit A och B innan resan. Hepatit A sprids med mat och vatten medan Hepatit B istället sprids med blod och kroppsvätskor. Detta betyder inte att Hepatit B kan undvikas enbart genom att ha skyddat samlag, sanningen är att risken för att drabbas även finns om du råkar skada dig och till exempel har ett öppet sår. Dålig hygien på vårdinrättningar är också en bidragande orsak till att människor drabbas av Hepatit B. För att få en vaccination Göteborg är du välkommen in till oss på Minutkliniken när helst du har tid.

Under senare år har antalet fall av TBE, fästingöverförd hjärnhinneinflammation, ökat i Västra Götaland. Som namnet antyder överförs den via fästingbett. Sjukdomen överförs snabbt och därför kan du smittas även om du skyndsamt upptäcker och tar bort fästingen. Vistas du i områden där det finns gott om fästingar under somrarna, eller om du är mycket ute i skog och mark, är det en god idé att vaccinera dig mot TBE. Besök Minutkliniken i Göteborg innan fästingsäsongens början för din första dos eller för att upprätthålla det vaccinationsskydd du redan har.

 

{{ctrl.result.Title}}

{{ctrl.result.Address}} {{ctrl.result.Distance}} km